NEW POSTERS (III)

Aquesta és la nostra estimada i màgica Matilda, el personatge creat per Roald Dahl. Quan els vostres petits la mirin, farà que pensin que tot és possible malgrat les dificultats! 
Disponible a la web shop d'Apanona en els formats A4 i A3.

This is our beloved and magical girl Matilda, the character created by Roald Dahl. Your kids will look at her, they will think that everything is possible despite the difficulties!  
Available on the Apanona's web shop in A3 and A4 formats.

Esta es nuestra querida y mágica Matilda, el personaje creado por Roald Dahl. Cuando vuestros pequeños la miren, pensarán que a pesar de las dificultades ¡todo es posible!
Disponible en la web shop d'Apanona en formatos A4 y A3.


TOUCH MY HEART (IV)


A black and white moodboard for "my" november.


#1 This picture of two chairs in the snow via Pinterest #2 This knitted swater by Foreign Exchange via Need Supply Co. #3 An awesome 1971 kids furniture structure named "Abitacolo" by Bruno Munari #4 This men's raw edge coat by Scotch and Soda #5 "Volcano" a photography of icelandic landscape by Manuel Bardoux available at L'Affiche Moderne 6# Lovely kids clothing 2014 autumn collection by Kira via Kid #7Angels, a quiet song by The XX #7 Birds pattern by Ashley Goldberg #7 This quote of November rain the iconic and beautiful 90's song by Guns N'Roses.

 


NEW POSTERS (II)

HI THERE!

Noi en patinet. Nou poster disponible a la web-shop d'Apanona en mides A4 i A3.
Boy in scooter. New poster available in Apanona's web-shop A4 and A3 sizes. 
Chico con patinete. Nuevo poster disponible a la web-shop d'Apanona en medidas de A4 y A3. 


NEW POSTERS (I)


 Nous posters i nous formats d'A4 (21 x 29,7cm) disponibles a la web shop d'Apanona
New posters and new A4 sizes (21 x 29,7cm) available at Apanona's web-shop.
Nuevos posters y nuevos formatos A4 (21 x 27,9 cm) disponibles en la web shop de Apanona.

CASETES | HOUSES | CASITAS 
 
Sèrie inspirada en les casetes de la costa de Noruega: Little House, Little Village i Little Town.
Norwegian coast houses inspires this illustration series: Little House, Little Village, Little town. 
Serie inspirada en las casitas de la costa de Noruega: Little House, Little Village i Little Town.
HIDEAKI HAMADA

La forma poètica i pura en què Hideaki Hamada captura la vida quotidiana amb la seva família a Osaka, Japó. 

 The poetic and pure way that Hideaki Hamada captures daily life with his family in Osaka, Japan. 
 
 La forma poética y pura de en que Hideaki Hamada captura la vida cotidiana con su famíla en Osaka, Japón.

All photographs via VSCO Journal.

 Please, visit his website at hideakihamada.com to enjoy the amazing collection of bright photographs.

A NEW STAGE

Al llarg dels cinc anys de vida d'Apanonablog, aquest ha anat canviant i evolucionant amb mi i amb el meu projecte Apanona

Sempre en constant moviment i recerca.

M'agrada molt mirar enrere i veure com amb els anys i a cop de post, he anat construint (i compartint) tot un món propi de referents emocionals, visuals, sonors, estètics i artístics en diferents àmbits. I tenint sempre com a punt de referència l'inesgotable i riquíssim món dels infants. 

Pensar, estructurar, crear, escriure i nodrir amb continguts de qualitat Apanonablog ha estat un exercici de continu d'aprenentatge i inspiració. Però també de molt d'esforç i d'hores de dedicació.

Avui sento la necessitat de canalitzar tota aquesta dedicació i energia creativa que (em) genera Apanonablog cap a vessants potser menys públiques i menys visibles d'Apanona (però igual o més importants) i poder seguir avançant i creixent amb el meu projecte.

Així que, una vegada més, Apanonablog torna a evolucionar amb mi. 

Després de donar-hi voltes durant unes quantes setmanes, finalment he decidit que a partir d'aquesta setmana Apanonablog deixarà de tenir l'estructura tant formal i periòdica que havia anat prenent en els dos darrers anys i donarà pas a un blog (encara) més personal. 

Sense temes ni dies fixos de publicacions.

Un nou espai més flexible que em permeti seguir fent camí amb molta més comoditat.  

Una nova etapa més oberta i lliure en la que espero que em seguiu acompanyant com fins ara :)

Moltes gràcies a tots per ser-hi!  

Laia

Photo via From Russia with love


Throughout the five years of Apanonablog, it has been changing and evolving with me and my project Apanona.

Constantly on the move and always researching.

I love to look back and see through the past posts, how I have built (and shared) a world of my own of  emotional, visual, sound, aesthetic and artistic references in different areas. And always having a reference point in the endless and rich children's world.

Think, structure, create, write and nourish with quality contents Apanonablog, has been an exercise of continuous learning and inspiration. But also, a lot of effort and hours of dedication.

Today I feel the need to put all this creative energy and dedication to (perhaps) less public and visible sides of Apanona (but equally or more important) to move forward and grow with my project.

So again, Apanonablog evolve with me.

After thinking about it for a few weeks, I finally decided that this week Apanonablog cease to have both formal and periodic structure that had been taking over the last two years, and that I'm going to give way to a (yet) more personal blog.

No topics or fixed days of publication.

A new space, more flexible way that allows me to continue with much more comfort.

A new stage open and free. 

I hope you would keep following me in this new road :)

Thank you all for being there!
Laia

DIE WENDE

 
9N, Die Wende: La inflexió

***

9N, Die Wende: The turn

25th anniversary of Berlin Wall fall. This is July month in Apanona 2015 Calendar, Mia cycling in front of the East Side Gallery.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...