NW

18/2/15
Tones d'inspiració, fabulosos descobriments, fantàstics contactes professionals i personals. Pinterest és sens dubte la meva xarxa social preferida, la que més coses positives m'ha aportat, a la que hi dedico més temps (ben gustosament) i en la que més seguidors tinc actualment (98.200). 

Tones of inspiration, fabulous discoveries, great personal and professional contacts. Pinterest is certainly my favorite social network, which has given me more positive things, the one I spend more time (very happily) and where I currently have more followers (98.200).


De tota la meva experiència a Pinterest i molt més en parlo a l'entrevista que em va fer fa unes setmanes la Mercè Roig i que a partir d'avui podreu llegir en l'edició impresa de la revista NW la Revista de Reus :) Seguim pinnejant!

All my experience with Pinterest and much more is what I explain in the interview I did some weeks ago for Mercè Roig and you can read since today in print edition of NW Magazine :) Keep pinning!