IMPRESSORES 3D | 3D PRINTERS

12/6/13

Us agrada aquesta pulsera? Té una forma i una textura fantàstiques, gairebé orgàniques. Segurament no ho dirieu mai, però està feta amb una impressora 3D i ja està disponble a aquesta botiga d'Etsy

Les impressores 3D ja són una realitat i revolucionaran la forma en què es dissenya i es produeixen tot tipus d'objectes tant industrials com artesanals: joguines, roba, accessoris de moda, peces de maquinària, maquinària, etc. 

Tot just som a l'inici d'aquesta nova revolució en què el DIY (do it yourself) es durà en un altre nivell i on les possiblitats creatives semblen inacabables. Excitant, no trobeu?

Do you like this bracelet? It has a wonderful shape and texture, almost organic. Probably would not say never, but it's made with a 3D printer and its availeble in this Etsy shop.

3D printers are a reality and will revolutionize the way we design and produce all kinds of objects both industrial and craft: toys, fabrics, fashion accessories, machinery parts, machinery, etc.

We are just at the beginning of this new revolution in which the DIY (do it yourself) will be on another level, where the creative possibilities seem endless. Exciting, isn't it?

1 comentari :